Apple oficiálne reaguje na obavy z narušenia súkromia používateľov iOS zariadení

Apple konečne zareagoval na obavy miliónov majiteľov iPhonov z narušenia ich súkromia. Médiá totiž rýchlo rozšírili správy o tom, že iOS zariadenia automaticky na pozadí sledujú polohu a pohyb, ktorý automaticky uchovávajú a odosielajú Applu. Súbor, v ktorom sa tieto dáta nachádzajú, je naviac súčasťou automaticky vytváraných a nešifrovaných (ak to používateľ nenastaví) záloh v iTunes, a je teda ľahko prístupný. K týmto faktom sa postupne začali nabaľovať aj ďalšie viac či menej overené informácie. Čo na to teda hovorí Apple? Apple sa oficiálne vyjadril v dokumente, kde poskytol odpovede na niekoľko otázok.

Zrejme prvou, ktorá väčšine používateľov napadla je, prečo Apple sleduje polohu ich iPhonu. Apple nikdy polohu vášho iPhonu nesledoval a ani v budúcnosti sledovať neplánuje. Čo sa teda v skutočnosti deje?

iPhone nesleduje vašu polohu, ale uchováva databázu Wi-Fi hotspotov a GSM antén vo vašom okolí. Najmä GSM antény pritom môžu byť vzdialené aj stovky kilometrov od vás. Účelom tejto databázy je čo najrýchlejšie zistiť aktuálnu polohu vtedy, kedy to potrebujete. Ak by ju iPhone získaval výlučne zo satelitných údajov z GPS, zistenie polohy by mohlo trvať niekoľko minút. Informácie z tejto databázy sú anonymne a v šifrovanej podobe posielané do Applu, vďaka čomu sa vytvárajú dáta z miliónov iPhonov, ktoré následne uľahčia zisťovanie aktuálnej polohy aj v situácii, keď nie je dostupný žiaden alebo len slabý GPS signál. Keďže sú odosielané dáta anonymné a šifrované, Apple s nimi nie je schopný váš iPhone lokalizovať.

Databáza je uchovávaná na iPhone a tým pádom aj automaticky zálohovaná cez iTunes. To, či je záloha vytvorená v iTunes šifrovaná, závisí od preferencií používateľa. Napriek tomu ale Apple plánuje v najbližšej softvérovej aktualizácii odstrániť automatické zálohovanie tohto súboru, aby sa obmedzil jednoduchý prístup k týmto dátam tých používateľov, ktorí nemajú zálohy šifrované.

Apple neposkytuje žiadne dáta z iPhonu tretím stranám, výnimkou sú len správy o páde aplikácií, s ktorých odosielaním ich vývojárom môžete, ale nemusíte súhlasiť. Samozrejme, aj tieto správy sú anonymné, a preto vás podľa nich nie je možné identifikovať. Reklamná platforma iAd síce dokáže využiť informácie o polohe, avšak tretie strany k nim prístup bez výslovného súhlasu používateľa nemajú.

Softvérová aktualizácia

Apple v reakcii na situáciu ohlásil aj prípravu bezplatnej aktualizácie iOS, ktorá v tejto oblasti prinesie niekoľko zlepšení. Nakoľko uchovávanie informácií o Wi-Fi hotspotoch a GSm anténach, aj keď sú Location Services vypnuté, označil Apple za bug, rovnako, ako ich rozsiahlosť (stačia dáta z týždňa, nie roka), iOS aktualizácia tieto bugy odstráni. Zmenší teda rozsah databázy Wi-Fi hotspotov a GSM antén, zruší jej zálohovanie a úplne ju odstráni v prípade, že používateľ v nastaveniach vypne Location Services. V ďalšej väčšej aktualizácii iOS naviac Apple tento súbor zašifruje aj na iPhone.

Viac článkov na tému

Diskusia je archivovaná, nie je možné prispievať.

Partneri

Inzercia

Send this to a friend