Prvá škola na Slovensku, ktorá vyučuje na iPadoch

PR | Prvá škola na Slovensku, ktorá sa rozhodla využívať pri výuke iPady je Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave. Táto škola združuje všetky stupne vzdelávania od materskej školy až po maturitný ročník. 20. 12.2 011 zís­kala celkovo 18 kusov iPadov 16 GB WiFi. Súčasťou dodávky je aj úschovný kufor na synchronizáciu a dobíjanie iPadov.

O využití iPadov vo výuke uvažovali učitelia tejto školy dlhšiu dobu. Výber iPadu, súvisel aj s praktickými skúsenosťami v jeho využívaní učiteľmi. Spoločne pripravili projekt, v ktorom spracovali možnosti využitia iPadov v jednotlivých predmetoch (náboženstvo, biológia, chémia, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk, fyzika, geografia, informatika, matematika).

Najväčším problémom bolo vyriešenie financovania tohoto projektu. To sa podarilo vďaka Bratislavskému arcibiskupskému úradu a spoločnosti TRACO Computers s.r.o., ktorí sa finančne podieľali na realizácii tohoto projektu. Súčasťou dodávky bude aj špeciálne školenie pre učiteľov tejto školy, inštalácia týchto mobilných zariadení a ďalšia technická pomoc pri zavádzaní iPadov vo výuke.

Škola od nákupu očakáva zvyšovanie úrovne zručnosti s výpočtovou technikou u žiakov i učiteľov a nové inovačné spôsoby vykonávania bežných školských činností, pričom výuka bude oveľa zaujímavejšia a interaktívnejšia. Zdôrazniť, že výuka tak bude oveľa zaujímavejšia a interaktívnejšia.

Nové iPady prevzala pred vianočnými sviatkami od konateľa a technického riaditeľa spoločnosti TRACO Computers Andreja Kusendu riaditeľka školy Mgr. Anna Švantnerová a správca internetovej stránky školy Mgr. Alexander Avenarius. Na odovzdávaní sa zúčastnil aj riaditeľ Ústavu informácii a prognóz školstva Ministerstva školstva SR PaeDr. Roman Baranovič, ktorý túto aktivitu vysoko ocenil a je jej veľmi pozitívne naklonený.

Spoločnosť TRACO Computers s.r.o. je autorizovaný predajca spoločnosti Apple so štatútom Apple Premium Reseller, Apple Solution Expert Education a Apple Authorised Service Provider. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1992.

Viac článkov na tému

Diskusia je archivovaná, nie je možné prispievať.

Partneri

Inzercia

Send this to a friend