Krátky tip: klávesové skratky na prepínanie okien aplikácií

alttab_macosx_shot

Mac OS X sa oproti Windows ovláda klávesnicou trochu inak, čo som sa snažil jednoducho vysveliť v mojom minulom článku Ako ovládať klávesnicou prostredie Mac OS X.

Jednu z vlastností systému, ktorú Apple okopíroval od Windows je obľúbená klávesová skratka Alt+TAB, na Macu Jablko+TAB, teda rýchle prepínanie práve bežiacich aplikácií.

Alt+TAB v Mac OS X:

Držaním klávesy Jabĺčko a stláčaním TABu prechádzate v ponuke na nasledujúcu aplikáciu, stláčaním vlnovky ~ na predchádzajúcu aplikáciu. Výhoda ponuky je taktiež možnosť aj aplikácie zatvárať, ukončovať alebo skrývať. Stále držte Jabĺčko a pri zvolenej aplikácii stlačte písmeno Q. Aplikácia sa ukončí. Funguje aj „W“ alebo „H“ ako Hide/skryť.

Menej známa skratka je Jabĺčko + vlnovka ~ (bez použitia TABu). Táto skratka prepína len okná jednej aktívnej aplikácie. Ak máte spustený iChat alebo Adium a chcete sa prepnúť medzi chat oknami alebo chat oknom a contact listom, použite uvedenú skratku. Kombináciou Control + F6 aktivujete tzv. „floating windows“, čo je paletkové okno výberu Fontu alebo Farby prístupné takmer vo všetkých moderných aplikáciách.

Viac článkov na tému

Partneri

MacBlog newsletter
Inzercia