Bezpečný autorizovaný Servis s prepravou zadarmo

Mení sa spôsob vybavovania reklamácií záručných a mimozáručných opráv.

Vzhľadom na súčasné opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 nie je možné doručiť zariadenie do servisu osobne. Z tohoto dôvodu pripravil iStores v spolupráci s autorizovaným poskytovateľom Apple servisu, spoločnosťou SWISS Servis, pre svojich zákazníkov náhradné riešenie, ktoré zabezpečí kvalitné, rýchle a bezpečné vybavenie servisných prípadov.

Pre zariadenia, ktoré potrebujete ponechať na diagnostiku a opravu, si objednajte na Slovensku bezplatnú prepravu zariadení priamo do servisu na stránke swissservice.sk/doprava. Zariadenie vám po ukončení servisného zásahu zašlú späť na náklady servisu.

iStores.skswissservice.skČlánky, ktoré by sa vám mohli páčiť