Odpoveď na: WordPress

Domov Diskusné Fóra Pomoc: software WordPress Odpoveď na: WordPress

#127295
lolofajciar
Účastník (Participant)

Názvy a množstvo jednotlivých web stránok sú v prvom rade závislé od charakteru činnosti vašej firmy. Prezentujte také informácie, ktoré sú zaujímavé pre vašich zákazníkov. Čo by sa radi dozvedeli? Zodpovedajte si túto otázku a poskytnite im želané informácie.

V nasledujúcom zozname sú uvedené príklady podstránok, ktoré môžu byť aj na vašom webe:

Titulná stránka (domovská stránka, titulka)
Toto je prvá stránka, ktorú návštevník uvidí pri návšteve vašej web stránky. Vo väčšine prípadov je toto najdôležitejšia časť celej web stránky. Dôkladne si premyslite obsah tejto stránky a uveďte tu najdôležitejšie informácie o vašej činnosti. Táto stránka by mala obsahovať vaše logo, popis vašej firmy, výhody pre vašich zákazníkov a základný opis ponúkaných typov produktov a služieb.

O nás
Na túto stránku môžete umiestniť dodatočné informácie o vašej spoločnosti ako napr. história vašej firmy, jej ciele, firemná filozofia a spôsob činnosti.

Manažérsky tím
Zákazníci chcú vedieť, kto je vo vedení spoločnosti. Informujte ich o skúsenostiach členov vrcholového vedenia vašej firmy.

Čo je nové
Táto stránka môže informovať vašich zákazníkov o zmenách v obsahu vašej web stránky. Takisto môže zahŕňať oznámenia o nových produktoch alebo prebiehajúcich akciách.

Tlačové správy/Napísali o nás
Miesto, kde návštevníci môžu nájsť tlačové správy vašej firmy alebo prečítať kópie článkov, ktoré boli zverejnené o vašej firme v tlači.

Vyhlásenie našich zákazníkov
Pozitívne vyhlásenie súčasných zákazníkov sú jedným z najlepších spôsobov demonštrácie hodnovernosti vašej firmy. Ukážte návštevníkom svojej stránky, že máte množstvo spokojných klientov.

Linky
Na tejto stránke môžete uviesť zoznam liniek na externé stránky, na ktorých sa nachádzajú napr. doplňujúce informácie o vašej oblasti podnikania.

Často kladené otázky
Aké typy otázok o vašich produktoch alebo službách dostávate najčastejšie? Táto stránka obsahuje odpovede na najčastejšie otázky budúcich a existujúcich zákazníkov vašej firmy. Odpovedzte na ich otázky vopred a ušetríte množstvo času, ktorý by vám inak zabralo odpovedanie na ich telefonáty alebo emaily.

Pracovné príležitosti
Vysvetlite výhody zamestnania sa vo vašej firme a zverejnite zoznam voľných pozícií. Pripojte kontaktné informácie zodpovednej osoby alebo oddelenia vo vašej spoločnosti a opíšte potrebné náležitosti žiadostí o zamestnanie.

Plánované podujatia
Stránka obsahuje dátumy a miesta nachádzajúcich podujatí, ktoré usporadúva vaša spoločnosť ako napr. semináre, workshopy a účasť na výstavách.

Produkty a služby
Obsah stránky je závislý od druhu činnosti vašej spoločnosti. V každom prípade uveďte jasný a výstižný popis vašich produktov a služieb (prípadne doplnený o fotografie), ich vlastnosti a výhody, ceny, spôsob objednania, doba dodania a pod. V prípade väčšieho množstva produktov alebo typu produktov, ich môžete logicky rozdeliť do viacerých podstránok.

Kontaktuje nás
Táto stránka opisuje akým spôsobom je možné kontaktovať vašu spoločnosť za účelom získania doplňujúcich informácií. Uveďte adresu svojej spoločnosti, informácie o kontaktných osobách alebo oddeleniach, telefónne čísla, faxové čísla v e-mailové adresy.

Distribútori alebo partneri
Pri svojej činnosti môžete spolupracovať s rôznymi partnermi alebo distribučnými sieťami. Ak to považujete za dôležité alebo zaujímavé, neváhajte o tejto skúsenosti oboznámiť aj návštevníkov vašej web stránky.

Špeciálne akcie
Ponúkate svojim zákazníkom špeciálne ceny alebo motivačné programy na nákupy niektorých produktov alebo služieb? Informujte ich o tom. Udržujte túto stránku vždy v aktuálnom stave a vaši zákazníci ju budú pravidelne navštevovať.

Referencie / Realizované projekty
Uveďte odporúčania vašich zákazníkov prípadne obchodných partnerov. Sprístupnite návštevníkom vašej web stránky projekty, ktorých ste sa účastnili, prípadne úspechy, ktoré ste dosiahli.