stevo.bodor

Tak sa zdá, že technologicky orientované regulácie EÚ majú ďalšiu obeť – Apple Intelligence.