Serpantes

Lehota je stanovená pre všetky smartfóny predávané v rámci krajín Európskej únie a teda aj pre zariadenia Apple.