Red-Hawko

Ubehne tak päť rokov od chvíle, kedy Apple prestal tieto modely ponúkať v predaji.