rado.h

Nová platforma bude mať názov Apple One a spojí v sebe rôzny multimediálny obsah.