majo212

Nové info od renomovaného analytika naznačuje možný cenový skok v prípade high-end modelov.