Macker2

Betaverzia nového iOS prináša okrem iného aj možnosť pre tvárovú autentifikáciu, ktorá sa v týchto časoch zíde.