Lubco

Phone 14 je tu o pár týždňov a z reťazca dodávateľov už zaznievajú prvé náznaky neistoty ohľadom jeho úspešnosti