Louiss97

Aktualizácia systému pre Apple TV 4. a 5. generácie vyšla paralelne s ďalšími systémami ako iOS či watchOS.