isaiah8888

Slovak Telekom pokračuje v expanzii 5G sietí do ďalších lokalít. V septembri 2022 pokryl viaceré mestá a obce v rôznych regiónoch Slovenska.