Odpoveď na: Apple developer po pravnej stranke

Domov Diskusné Fóra Ostatné Apple developer po pravnej stranke Odpoveď na: Apple developer po pravnej stranke

#220847
benko
Účastník (Participant)

Pri predávaní cez appstore si ako autor kompletne zodpovedný za svoje apps – Apple tu funguje len ako služba umožňujúca ti predávať tvoje produkty.

V podmienkach používania appstore (užívateľské podmienky) stoji:
http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/sk/terms.html

———-
Ďalej týmto beriete na vedomie, že pri poskytovaní Produktov tretích strán Vašej osobe spoločnosť iTunes koná výlučne ako komisionár pre príslušného Poskytovateľa aplikácie; spoločnosť iTunes nie je zmluvnou stranou licenčnej zmluvy, ktorou Vám je poskytnutá licencia na používanie Produktu, a teda nezodpovedá za Produkt, jeho obsah alebo akékoľvek nároky zo záruk alebo iné nároky, ktoré môžete Vy alebo akákoľvek tretia osoba mať v súvislosti s Produktom alebo Vašim používaním Produktu.
———-

Z toho vyplýva, že potrebuješ živnosť. Neviem presne aká je situácia na SK, ale možné je že do istej hranice príjmov živnosť nepotrebuješ (v DE je to napr. okolo 600 euro), pretože sa to považuje ako príjem z hobby (v daňovom priznaní je na to špeciálna kolonka).